11 anime-karaktärer du kan relatera till på en känslomässig nivå