11 av de mest eländiga anime-karaktärerna med deprimerande rygghistorier