12+ oförutsedda idéer för anime visar branschen ännu inte gjort