17+ av den största skräckanime som får dig att investera