7 upprörande kritik om anime som får dig att skrapa huvudet