9 militära anime-program som gör att du blir ansluten till genren