Chainsaw Mans öppningsvideo inspirerar till viral cosplay med huvudkaraktärer som bowlar