Dr. STONE går till Crunchyroll som en del av sommarsimulcastsäsongen (NYHETER)