Goodbye Eri Engelsk översättning släpps sommaren 2023 av VIZ Media