Hårda men nödvändiga livslektioner att lära av 'Sköldhjältenas uppgång'