Den mest kontroversiella anime-showen som orsakade ”allmän upprördhet”