Problemet med piratkopiering av anime och hur det måste lösas framåt